Smoki – prace plastyczne naszych uczniów wykonane pod kierunkiem Joanny Jarząbek