Spotkania ze Strażnikiem Miejskim

Nasza szkoła od wielu lat współpracuje ze Strażą Miejską w ramach realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego. Niestety aktualna sytuacja epidemiczna uniemożliwiła , oby tylko czasowo – stacjonarne warsztaty z zaprzyjaźnionym ze szkołą Panem Piotrem Waszkiewiczem Strażnikiem Miejskim.
Podczas takich spotkań uczniowie mają okazję dowiedzieć się jak działa Straż Miejska i inne służby ratunkowe, jak wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, spędzać czas w domu, w szkole, na placu zabaw.
Pan Piotr opowiada jak zachować się z kontaktach z osobami nieznajomymi, a także jak komunikować się ze sobą w zgodzie z normami społecznymi, bez przemocy.
Uczniowie dowiadują się o zasadach zachowania wobec np. bezpańskich psów, zwierząt wolnożyjących, uczą się obowiązków jakie wyznacza posiadanie zwierzaka. W klasach czwartych uczniowie przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową. W klasach piątych i starszych dyskutują na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, zasad udzielania pierwszej pomocy, a także odpowiedzialności prawnej nieletnich.
Szkołę jak widać, tworzą również osoby, instytucje, które wespół zespół działają na rzecz dzieci po to, aby były samodzielne, odpowiedzialne, szczęśliwe i bezpieczne.

Katarzyna Nowak – Zawadzka