Stołówka

Deklaracja i oświadczenie

Informacja 2

Informacja

Regulamin stołówki

Warszawa dn. 21.05.2019

Szanowni Państwo,

 

Zbliża się zakończenie obecnego roku szkolnego, w związku z tym chcielibyśmy podziękować wszystkim rodzicom, których dzieci korzystają ze stołówki szkolnej za zaufanie, którym nas obdarzyli.

Zwracamy się także z prośbą o dokonanie wpłaty za posiłki w czerwcu najpóźniej do 06.06.2019 przypominając o obecnym numerze konta, tj.:

08 1050 1025 1000 0092 6593 4548

Opłata za czerwiec br. w abonamencie wynosi:

  1. Obiady dla klas 1-8 oraz gimnazjum : 13 dni x 8,50 = 110,50PLN (dni płatne: 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19.06.2019)

  2. Wyżywienie dzienne dla klas 0 : 19 dni x 10,00 = 190,00PLN (dni płatne: 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,21,24,25,26,27,28.06.2019)

Jeżeli po dokonaniu opłaty, w ciągu czerwca zaistnieją zgłoszenia nieobecności prosimy o wysłanie na adres stolowka87@wp.pl podania o zwrot nadpłaty podając imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko wraz ze wskazaniem danych do przelewu osoby zgłaszającej wraz z numerem konta.

Warunkiem uzyskania zwrotu nadpłaty jest wysłanie podania najpóźniej do dnia 07.07.2019 – po tym terminie zwrot nadpłaty będzie niemożliwy.

Na powyższy kontakt można także wysłać zapytanie czy na koniec czerwca nie pozostała kwota nadpłaty wynikająca z wcześniejszych wpłat, w celu uzyskania jej zwrotu.

Dziękuję i pozdrawiam,

Wojciech Lenarcik

 

 

Warszawa dn. 07.05.2019

Szanowni Państwo,

Zwracam się prośbą do wszystkich rodziców dzieci, które korzystają z posiłków na stołówce o kontakt meilowy na stolowka87@wp.pl w sprawie płatności, ponieważ po kwietniu wyniknęło wiele niejasności w kwestii prawidłowej kwoty do zapłaty za maj, a także za kwiecień (jeżeli do tej pory ta płatność nie została uregulowana).

Dodatkowo informowaliśmy o zmianach, które weszły w życie z dniem 01.05.2019. Wszystkie płatności po tej dacie powinny być wykonywane na nowy numer konta, tj: 08 1050 1025 1000 0092 6593 4548, w związku z tym wszyscy, którzy dokonali płatności po 01.05.2019 na dotychczasowe konto otrzymali zwrot przelewu. Prosimy o wykonanie ponownie płatności na obowiązujące obecnie konto.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy już dokonali płatności w prawidłowych kwotach i jeszcze raz prosimy pozostałych rodziców o kontakt w celu uzyskania informacji o obecnej kwocie do zapłaty.

Nasza prośba o kontakt meilowy wszystkich rodziców podyktowana jest tym, że nie do wszystkich posiadamy kontakt, zatem nie jesteśmy w stanie skontaktować się zwrotnie jeżeli wartość dokonanej obecnie płatności różni się od naszych danych.

Dziękuję i pozdrawiam,

Wojciech Lenarcik

WAŻNA INFORMACJA!!!
Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy poinformować o zmianach, które wchodzą w życie z dniem 01.05.2019.
Obecnie działająca w stołówce SP87 firma pod nazwą WOJCIECH LENARCIK zmienia nazwę na EWWO CATERING S.C.
W związku z tym ulega zmianie numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat za posiłki od 01.05.2019.
Nowy numer konta:
08 1050 1025 1000 0092 6593 4548
Wszelkie wpłaty, które zostaną zaksięgowane po 01.05.2019 na dotychczasowym koncie zostaną zwrócone na konto nadawcy i nie zostaną zaliczone jako dokonane.
Po za powyższymi zmianami bez zmian pozostaje kontaktowy adres meilowy, tj.: stolowka87@wp.pl oraz osoby prowadzące stołówkę, w związku z tym poziom świadczonych przez nas usług pozostanie niezmienny.

Sprawy bieżące:
Opłata za maj br. w abonamencie wynosi:
1. Obiady dla klas 1-8 oraz gimnazjum : 20 dni x 8,50 = 170,00PLN
2. Wyżywienie dzienne dla klas 0 : 20 dni x 10,00 = 200,00PLN
Jeżeli w ciągu poprzedniego miesiąca zostały terminowo wysłane zgłoszenia o nieobecności dziecka w danym dniu prosimy o odliczenie prawidłowej kwoty od opłaty za kolejny miesiąc.
W przypadku wątpliwości w kwestii wysokości odliczeń prosimy o kontakt meilowy.
Wszelkie pytania prosimy zgłaszać na stolowka87@wp.pl

Pozdrawiam,
Wojciech Lenarcik

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym strajkiem w szkole, nieobecności dziecka należy zgłaszać na stolowka87@wp.pl najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia.
W chwili tworzenia informacji o wysokości opłat za żywienie nie był brany pod uwagę strajk, ponieważ nie było na tamtą chwilę wiadomo czy do niego dojdzie.
W związku z powyższym przesłane zgłoszenie o nieobecności dziecka w szkole w okresie strajku będzie traktowane tak samo jak w przypadku np. choroby dziecka i będzie można je odliczyć przy kolejnej opłacie za posiłki w maju br.

Wszelkie pytania prosimy zgłaszać na stolowka87@wp.pl

Pozdrawiam,
Wojciech Lenarcik

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy podziękować wszystkim rodzicom, którzy dokonują opłat za posiłki w terminie podanym w regulaminie stołówki, jednocześnie zwracając się z prośba do pozostałych o terminowe wpłaty lub w przypadku niedotrzymania terminu o przesłanie informacji, ponieważ ułatwi to nam nasze działania.
Z góry dziękujemy.
Przypominamy, że złożone deklaracje obowiązują do końca obecnie trwającego roku szkolnego i jeżeli nie zostanie wysłane zgłoszenie o rezygnacji z korzystania z posiłków, wówczas po zakończeniu danego miesiąca automatycznie zostanie wydana nowa karta na nowy miesiąc, która zobowiązuje do dokonania kolejnej opłaty.
Prosimy, aby dzieci już pierwszego dnia miesiąca odbierały karty i przychodziły na obiady.
Jeżeli w ciągu poprzedniego miesiąca zostały terminowo wysłane zgłoszenia o nieobecności dziecka w danym dniu prosimy o odliczenie prawidłowej kwoty od opłaty za kolejny miesiąc.

Opłata za kwiecień br. w abonamencie wynosi:
1. Obiady dla klas 4-8 oraz gimnazjum : 12 dni x 8,50 = 102,00PLN
2. Obiady dla klas 1-3 : 18 dni x 8,50 = 153,00PLN
3. Wyżywienie dzienne dla klas 0 : 18 dni x 10,00 = 180,00PLN

W przypadku wątpliwości w kwestii wysokości odliczeń prosimy o kontakt meilowy.

Wszelkie pytania prosimy zgłaszać na stolowka87@wp.pl

Pozdrawiam,
Wojciech Lenarcik