Stołówka

Deklaracja i oświadczenie

Informacja 2

Informacja

Regulamin stołówki

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy podziękować wszystkim rodzicom, którzy zapisali swoje dzieci na naszą stołówkę za zaufanie, którym nas obdarzyli. Mamy nadzieję, że zarówno dzieci jak i Państwo jesteście zadowoleni z poziomu naszych usług.
Jednocześnie zachęcamy pozostałych rodziców do przesyłania deklaracji korzystania z posiłków swoich dzieci w naszej stołówce w ramach abonamentu jeszcze w lutym oraz od marca br.
Informujemy także, że złożone deklaracje obowiązują do końca obecnie trwającego roku szkolnego i jeżeli nie zostanie wysłane zgłoszenie o rezygnacji z korzystania z posiłków, wówczas po zakończeniu danego miesiąca automatycznie zostanie wydana nowa karta na nowy miesiąc, która zobowiązuje do dokonania kolejnej opłaty. Jeżeli w ciągu poprzedniego miesiąca zostały terminowo wysłane zgłoszenia o nieobecności dziecka w danym dniu prosimy o odliczenie prawidłowej kwoty od opłaty za kolejny miesiąc.
Opłata za marzec br. w abonamencie wynosi:
1. Obiady dla klas 1-8 oraz gimnazjum: 21 dni x 8,50 = 178,50PLN
2. Wyżywienie dzienne dla klas 0: 21 dni x 10,00 = 210,00PLN
W przypadku wątpliwości w kwestii wysokości odliczeń prosimy o kontakt mailowy.
Wszelkie pytania prosimy zgłaszać na stolowka87@wp.pl
Pozdrawiam,
Wojciech Lenarcik