Stowarzyszenie Sercem Malowane

STOWARZYSZENIE SERCEM MALOWANE

02-272 Warszawa, ul. Malownicza 31, e-mail:sercemmalowane87@gmail.com

LOGO STOWARZYSZENIE

STATUT STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE SERCEM MALOWANE

NR konta Stowarzyszania Sercem Malowane

  M Bank: 63114020040000380274863178
   KRS: 0000464402

Stowarzyszenia Sercem Malowane powstało w 2013r. z inicjatywy nauczycieli, którzy w pełniejszy sposób chcieli działać na rzecz dziecka – ucznia, poszerzając tym samym działania Szkoły Podstawowej nr 87.

W lipcu 2017r. Stowarzyszenie Sercem Malowane otrzymało Status organizacji pożytku publicznego tzw. OPP – Organizacje Pożytku Publicznego to stowarzyszenia i fundacje skupiające ludzi robiących coś dobrego dla innych, angażujących się w projekty kulturalne lub sportowe. Tych, którzy poświęcają swój czas ważnej inicjatywie tak jak nasze STOWARZYSZENIE.

Dotychczasowe działania Stowarzyszenia Sercem Malowane:

– współorganizacja Integracyjnych Festynów Rodzinnych na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 , które są tradycją naszej szkoły od 2004 r.

-uczestnictwo w dwóch Piknikach Aktywnego Mieszkańca organizacji pozarządowych na terenie dzielnicy Włochy,( promocja szkoły, wspólna zabawa z dziećmi);

współpraca z 1. Bazą Lotnictwa Transportowego m. in. przy okazji organizacji Festynów szkolnych;

współpraca z Instytutem Lotnictwa– (zorganizowano wspólnie aukcję charytatywną na Allegro charytatywni pt. „Sięgnąć Chmur” podczas której sprzedano obrazy, grafiki artystów z całego świata. Celem było zebranie funduszy na WYCIECZKĘ SAMOLOTEM DLA DZIECI, MŁODZIEZY „Sięgnąć chmur” otwartej na potrzeby innych, zaangażowanych w życie klasy i szkoły- dzięki temu udało się zebrać fundusze na wyjazd 16 dzieci do Gdańska. Wycieczka odbyła się w czerwcu 2017r.;

8 Noc w Instytucie Lotnictwa – zbiórka funduszy na WYCIECZKĘ SAMOLOTEM DLA DZIECI, MŁODZIEŻY;

zakup projektora i ekranu – przekazanie go na potrzeby Szkoły Podstawowej 87;

doposażenie klasy sześciolatków, świetlicy szkolnej, sali integracji sensorycznej w potrzebne materiały do pracy z dziećmi i opieki nad nimi;

– 2 krotne współfinansowanie organizacji DNI MATEMATYKI w szkole- zakup nagród dla uczestników;

– współfinansowanie Turnieju szachowego (nagrody);

-dofinansowanie wyjazdów na wycieczki uczniów z ubogich rodzin;

czterokrotny konkurs –„ Aukcję Choinek – Instalacja Prosto z wyobraźni”, w której brali udział rodzice i zaproszeni goście- dochód z aukcji został przeznaczony na organizację Uczniowskiego Budżetu Partycypacyjnego;

zorganizowano Konkurs „Uczniowski Budżet Partycypacyjny” (2017r)- uczniowie decydowali jak uatrakcyjnić Naszą Szkołę. Wygrał projekt „Czaderskie Bramki”, w wyniku czego zakupiono 2 przenośne bramki, piłki i rękawice- sprzęt został przekazany dla dzieci podczas zajęć świetlicowych ;

zorganizowano konkurs „Uczucia Ważna Sprawa” dla dzieci klas 1-3 (rok 2016) w wyniku którego nagrodzone dzieci pojechały na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce z noclegiem pod ziemią;

zakupiono 2 gofrownice do Sali kulinarnej funkcjonującej na terenie szkoły;

– przekazano środki na doposażenie Sali terapii integracji sensorycznej – dzięki temu powstała na terenie BIBLIOTEKA SENSORYCZNA, z której dzieci wypożyczają zabawki sensoryczne wspomagające ich rozwój ;

– pomoc w sfinansowaniu BEZSTRESOWEGO DZWONKA W SZKOLE , który wygrywa melodię bezpieczną dla naszych dzieci nadwrażliwych słuchowo (melodię skomponował Rodzic naszego ucznia);

– pomoc w sfinansowaniu „SKRZYNKI NA WAŻNE LISTY” mieszczącej się przy gabinecie pedagoga szkolnego, do której w każdej chwili dzieci i rodzice mogą wrzucać listy, prośby, dokumenty 😉 ;

– przekazano 20 podkoszulek dla dzieci z logo szkoły. Dzieci wychodzące na konkursy, spotkania itp. ubiorem będą podkreślały szkołę, z której pochodzą;

-sfinansowanie zbudowania sceny plenerowej – przenośnej dla szkoły,

– współpraca z firmą Engeneering Design Center i Instytutem Lotnictwa– realizacja warsztatów „Programowanie i Robotyka” dla uczniów klas 7 i 2 gimnazjum ;

– zakup narzędzi i pomocy sensorycznych do klas młodszych i oddziału przedszkolnego we współpracy z terapeutą SI

– zakupiono sprzętu do treningu EEG BIOFEEDBACK w ramach akcji TVP „Reklama Dzieciom”, wyposażono salę do treningu;

– zakupiono z 1% w roku 2018/2019 pomoce metodyczne , gry, karty dialogowe, metaforyczne do pracy terapeutów szkolnych, do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, zajęć o charakterze TUS, wzmacniających kompetencje społeczne oraz siedziska sensoryczne dla uczniów klas 0-5 mających trudności z koncentracją,

-współfinansowano dwukrotnie wyjście do Teatru Powszechnego dla uczniów na spektakl „Gniew” i warsztaty oraz „Superspektakl”,

– współorganizacja występów Filharmonii Narodowej dla uczniów szkoły w roku 2018/2019

STOWARZYSZENIE SERCEM MALOWANIE SERDECZNIE ZACHĘCA DO WŁĄCZENIA SIĘ W NASZE DZIAŁANIA WSZYSTKICH, KTÓRYM LEŻY NA SERCU DOBRO ICH DZIECI I UATRAKCYJNIENIE DZIAŁAŃ SZKOŁY.

MOŻNA:

– ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA I WSPÓŁUCZESTNICZYĆ W NASZYCH DZIAŁANIACH A TAKŻE PROPONOWAĆ WŁASNE POMYSŁY;

– PRZEKAZAĆ 1% PODATKU w zeznaniu podatkowym PIT KRS: 0000464402