Stowarzyszenie Sercem Malowane

STOWARZYSZENIE SERCEM MALOWANE

02-272 Warszawa, ul. Malownicza 31, e-mail:sercemmalowane87@gmail.com

LOGO STOWARZYSZENIE

Informacje o Stowarzyszeniu Sercem Malowane

KRS: 0000464402

REGON: 146761237

NIP: 522-300-87-97

Nr konta: 63 1140 2004 0000 3802 7486 3178

Stowarzyszenie Sercem Malowane zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 26.06.2013r. Jego siedzibą jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie.

Cel:

1. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie i środowiska lokalnego.

2. Wspieranie działań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wychowanków oraz uczniów w.w. szkoły.

3. Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie.

4. Propagowanie osiągnięć dorobku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie.

5. Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie i jej zasłużonych wychowanków.

 

Zarząd:

Małgorzata Wierzbicka – prezes

Katarzyna Nowak Zawadzka – wiceprezes

Anna Dmowska – wiceprezes

Anna Klimko-Sztolcman – skarbnik

Katarzyna Hejduk – sekretarz

 

Komisja rewizyjna:

Anna Synowska

Iwona Bojanowicz

Agnieszka Osińska-Jarmul

STOWARZYSZENIE SERCEM MALOWANE

ROZLICZENIE FINANSOWE ROK 2017

Z 2016 roku pozostało- 11987,87zł.

Dochód 2017r. :

Festyn- 2876 zł

Składki członkowskie- 169 zł

Ogółem w kasie- 15032,87 zł

Wydatki w 2017r.:

Wyposażenie Sali SI- 214,34 zł

Nagrody Dni matematyki- 224,48 zł

Nagrody Turniej szachowy- 498,44 zł

Dzień n-la – 23,34 zł

Organizacja festynu- 573,54 zł

Zakup gofrownic- 438 zł

Biblioteczka sensoryczna- 885,53 zł

Materiały do budowy sceny- 863,84 zł

Wycieczka samolotem – 10000 zł

Ogółem wydano – 13721,51 zł

POZOSTAŁO NA ROK 2018 – 1311,36 zł

W razie wątpliwości zapraszam do zapoznania się z fakturami.

STOWARZYSZENIE SERCEM MALOWANE

WSTĘPNE ROZLICZENIE FINANSOWE ROK 2018

Z roku 2017 pozostało- 1311,36 zł

Dochód w 2018r.:

Dotacja celowa Turniej matematyczny – 1100 zł

Dotacja celowa sprzęt biofeedback- 14000 zł

Odpis z 1%- 1697,70 zł

Festyn -2678,40 zł

Ogółem w kasie: 19476,10 zł

Wydatki 2018r.:

Turniej matematyczny- 1101,86 zł

Sprzęt biofeedback- 14000 zł

Organizacja festynu- 1120,63 zł

Ogółem wydano: 16222,49 zł

Pozostało w kasie: 3253,61 zł

W razie wątpliwości zapraszam do zapoznania się z fakturami.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Sercem Malowane:

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych, 
b) honorowych, 
c) wspierających.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.(…)

§ 12

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie lub dla rozwoju realizacji celów Stowarzyszenia.(….)

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i wyrażająca gotowość udzielania mu pomocy merytorycznej i materialnej.Aktualna wysokość składki 24 zł. rocznie płatna jednorazowo na konto Stowarzyszenia

 

Do pobrania:

Deklaracja członkowska

Statut

ZAPROSZENIE
STOWARZYSZENIE SERCEM MALOWANIE SERDECZNIE ZACHĘCA DO WŁĄCZENIA SIĘ W NASZE DZIAŁANIA WSZYSTKICH, KTÓRYM LEZY NA SERCU DOBRO ICH DZIECI I UATRAKCYJNIENIE DZIAŁAŃ SZKOŁY.
MOŻNA: – ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA I WSPÓŁUCZESTNICZYĆ W NASZYCH DZIAŁANIACH A TAKŻE PROPONOWAĆ WŁASNE POMYSŁY;
– PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA NASZE KONTO – 63 1140 2004 0000 3802 7486 3178
Stowarzyszenia Sercem Malowane powstało w 2013r. z inicjatywy nauczycieli, którzy w pełniejszy sposób chcieli działać na rzecz dziecka – ucznia, poszerzając tym samym działania Szkoły Podstawowej nr 87. W działania Stowarzyszenia zaangażowani są również Rodzice uczniów.
Dotychczasowe działania Stowarzyszenia Sercem Malowane:
– współorganizacja trzech ostatnich Integracyjnych Festynów Rodzinnych na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 , które są tradycją naszej szkoły. Organizowany od 2004 r. w tym roku był to 13 Festyn– nawiązanie współpracy z innymi organizacjami, sponsorami, zakup materiałów i produktów do organizacji imprezy;
-uczestnictwo w dwóch Piknikach Aktywnego Mieszkańca organizacji pozarządowych na terenie dzielnicy Włochy,( promocja szkoły, wspólna zabawa z dziećmi);
– współpraca z 1. Bazą Lotnictwa Transportowego m. in. przy okazji organizacji Festynów szkolnych;
-współpraca z Firmą LoVo – która przekazała paczki dla dzieci, komputery;
– współpraca z Instytutem Lotnictwa- (zorganizowano wspólnie aukcję charytatywną na Allegro charytatywni pt. „Sięgnąć Chmur” podczas której sprzedano obrazy, grafiki artystów z całego świata. Celem było zebranie funduszy na WYCIECZKĘ SAMOLOTEM DLA DZIECI, MŁODZIEZY „Sięgnąć chmur” otwartej na potrzeby innych, zaangażowanych w życie klasy i szkoły- dzięki temu udało się zebrać fundusze na wyjazd 16 dzieci do Gdańska. Wycieczka odbyła się w czerwcu 2017r.;
-8 Noc w Instytucie Lotnictwa – zbiórka funduszy na WYCIECZKĘ SAMOLOTEM DLA DZIECI, MŁODZIEŻY;
-zakup projektora i ekranu – przekazanie go na potrzeby Szkoły Podstawowej 87;
– doposażenie klasy sześciolatków, świetlicy szkolnej, sali integracji sensorycznej w potrzebne materiały do pracy z dziećmi i opieki nad nimi;
– 2 krotne współfinansowanie organizacji DNI MATEMATYKI w szkole- zakup nagród dla uczestników;
– współfinansowanie Turnieju szachowego (nagrody);
-dofinansowanie wyjazdu na wycieczkę ucznia z ubogiej rodziny;
– zorganizowano dwukrotnie konkurs”- Aukcję Choinek – Instalacja Prosto z wyobraźni”, w której brali udział rodzice i zaproszeni goście- dochód z aukcji został przeznaczony na organizację Uczniowskiego Budżetu Partycypacyjnego;
– zorganizowano Konkurs „Uczniowski Budżet Partycypacyjny” (2017r)- uczniowie decydowali jak uatrakcyjnić Naszą Szkołę. Wygrał projekt „Czaderskie Bramki”, w wyniku czego zakupiono 2 przenośne bramki, piłki i rękawice- sprzęt został przekazany dla dzieci podczas zajęć świetlicowych ;
– zorganizowano konkurs „Uczucia Ważna Sprawa” dla dzieci klas 1-3 (rok 2016) w wyniku którego nagrodzone dzieci pojechały na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce z noclegiem pod ziemią;
– zakupiono gofrownice do Sali kulinarnej funkcjonującej na terenie szkoły;
– przekazano środki na doposażenie Sali terapii integracji sensorycznej – dzięki temu powstała na terenie BIBLIOTEKA SENSORYCZNA, z której dzieci wypożyczają zabawki sensoryczne wspomagające ich rozwój ;
– pomoc w sfinansowaniu BEZSTRESOWEGO DZWONKA W SZKOLE , który wygrywa melodię bezpieczną dla naszych dzieci nadwrażliwych słuchowo (melodię skomponował Rodzic naszego ucznia);
– pomoc w sfinansowaniu „SKRZYNKI NA WAŻNE LISTY” mieszczącej się przy gabinecie pedagoga szkolnego, do której w każdej chwili dzieci i rodzice mogą wrzucać listy, prośby, dokumenty 😉 ;
– przekazano 20 podkoszulek dla dzieci z logo szkoły. Dzieci wychodzące na konkursy, spotkania itp. ubiorem będą podkreślały szkołę, z której pochodzą;
W lipcu 2017r. Stowarzyszenie Sercem Malowane otrzymało Status organizacji pożytku publicznego tzw. OPP – Organizacje Pożytku Publicznego to stowarzyszenia i fundacje skupiające ludzi robiących coś dobrego dla innych, angażujących się w projekty kulturalne lub sportowe. Tych, którzy poświęcają swój czas ważnej inicjatywie tak jak nasze STOWARZYSZENIE.
Plany na ten rok szkolny:
– współpraca z Engeneering Design Center – będą realizowane przez specjalistów tejże firmy warsztaty „Programowanie i Robotyka” dla uczniów klas 7 i 2 gimnazjum ;
– 3 edycja konkursu i aukcji „Choinki – instalacja prosto z wyobraźni” z której dochód zostanie przekazany na:
– 2 edycję UCZNIOWSKIEGO BUDŻETU PARTYCPACYJNEGO (wiosna 2018)
– planujemy zbudowanie sceny plenerowej – przenośnej dla szkoły (tak by nie pożyczać stale ze szkoły nr 66);
– chcemy przekazać środki na poszerzenie narzędzi i pomocy sensorycznych do klas młodszych we współpracy z terapeutą SI p. Anna Pliszka
Więcej informacji znajdzie się na stronie internetowej szkoły.
Katarzyna Nowak Zawadzka, Małgorzata Wierzbicka