Sukces uczniów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych

Część

Wynik średni Szkoły

2017/2018

2016/2017

2015/2016

język polski

65

62,9

56,7

historia, WOS

55

48,5

46,6

matematyka

49

41,5

40,0

przedmioty przyrodnicze

57

48,0

41,0

język angielski – poziom podstawowy

64

63,3

54,6

język angielski – poziom rozszerzony

46

44,5

32,0

język niemiecki

46

62,2

60,6

Gratulujemy:)

Dyrekcja Szkoły

wraz z nauczycielami