Świetlica

Świetlica czynna jest codziennie w godz.:

7.00-7.45 (dyżur poranny w świetlicy zorganizowany jest w sali na 112) 

11.30-17.30 (zajęcia świetlicowe odbywają się w trzech salach, z podziałem na grupy wiekowe i pod opieką nauczycieli – wychowawców świetlicy)

Przyporządkowanie klas do sal świetlicowych:

sale na pierwszym pietrze – przeznaczone są dla uczniów z klas I, II, III

sala nr 104 (I piętro) – klas IV i V