Świetlica

Świetlica czynna jest codziennie w godz.:

7.00-7.45 (dyżur poranny w świetlicy zorganizowany jest w sali na parterze) 

11.30-17.30 (zajęcia świetlicowe odbywają się w trzech salach, z podziałem na grupy wiekowe i pod opieką nauczycieli – wychowawców świetlicy)

Przyporządkowanie klas do sal świetlicowych:

sala na parterze – przeznaczona jest dla uczniów z klasy II, III

sala nr 112 (I piętro) – klasy IA, IB

sala105 – klasy IV