Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach:

7.00 – 7.45
11.35 – 17.35
W dniach, gdy odbywają się zebrania z rodzicami, świetlica jest czynna do 18.30
Rozkład sal świetlicy:
s. 112 – kl. I a, b, c – nauczyciel Urszula Stelmaszczyk + nauczyciele wspomagający
kompleks sal 101 – kl. II a, b, c i kl. IIIa – nauczyciel Katarzyna Kudyk  (koordynator pracy świetlicy)  + nauczyciele wspomagający
s.1 – kl. III b – nauczyciel Dorota Karasińska
sala biblioteki szkolnej – kl. 4+  nauczyciel Agnieszka Rudzka