Święto Szkoły

Święto Szkoły – odbywa się corocznie w maju. Naszym patronem jest 7 pułk piechoty Armii Krajowej
„Garłuch.” Podczas tego święta staramy się przybliżyć naszym uczniom historię II wojny światowej. Robimy to w różny sposób, bowiem bliska jest nam zasada Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól działać, a zrozumiem.” Dlatego łączymy to co najlepsze ze starymi nowym – przygotowujemy inscenizacje dotyczące II wojny światowej, zapraszamy żołnierzy Armii Krajowej, którzy opowiadają nam o wydarzeniach tamtych dni, rganizujemy żywe lekcje historii przy współudziale muzeum. Potem odbywa się druga część święta – zabawy sportowe na boisku szkolnym przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego.