Szachy w szkole

a

Ogólnopolski pilotażowy projekt „Edukacja poprzez szachy w szkole”  trwa 2 lata.

W Warszawie projekt nosi nazwę „Wars i Sawa grają w szachy”. Jego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, upowszechnienie wykorzystania gier logicznych w procesie edukacji formalnej.
c

Projekt realizowany jest we współpracy z Biurem Edukacji, Biurem Sportu miasta st. Warszawy oraz Polskim Związkiem Szachowym.

13 marca 2012r. Parlament Unii Europejskiej zarekomendował krajom unijnym wdrażanie szachów do systemów oświaty.
b
Szachy są grą dostępną dla wszystkich dzieci, przyczyniają się do poprawy koncentracji u dzieci, zwiększają cierpliwość i wytrwałość, rozwijają twórcze myślenie, intuicję, pamięć, kształtują umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, uczą sportowego zachowania.

W Warszawie do pilotażu zakwalifikowały się 72 szkoły.

W naszej szkole w ramach projektu, już drugi rok, w szachy gra 25 uczniów klasy 2b.