Szkolenie dla rodziców dzieci autystycznych

Bezpłatne szkolenia (20 h dydaktycznych), warsztaty (12 h dydaktycznych), indywidualne konsultacje
ze specjalistami z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (3 godziny dydaktyczne). Planowane w ramach
projektu szkolenia i warsztaty podniosą oraz usystematyzują wiedze i umiejętności rodziców/opiekunów dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, co w dłuższej perspektywie doprowadzi do usamodzielnienia dzieci,
ich socjalizacji i aktywizacji, a w szczególności do właściwego przygotowania do efektywnego i bezstresowego
funkcjonowania wdomu i placówce edukacyjnej. Programy szkoleniowo/warsztatowe są opracowane iprowadzone
przez najlepszych specjalistów z dziedziny terapii behawioralnej: dr Monike Suchowierska-Stephany, Certyfi kowany Analityk Zachowania, ekspert w zakresie terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu metoda Stosowanej Analizy Zachowania oraz szkoleniowców i konsultantów KROK PO KROKU – Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami
Rozwoju i Ich Rodzin. Metoda Stosowanej Analizy Zachowania (zwana również behawioralna lubABA) jest zalecana
przez wiele światowych organizacji jako główny sposób oddziaływania dla dzieci z autyzmem.

  -Szkolenie dla rodziców dzieci  autyzmem