Uwaga konkurs!!!

Regulamin konkursu pt. : „Palenie jest niemodne i szkodliwe”

dla uczniów klas I-VIII

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie.

1. Cele konkursu:

-uświadomienie szkodliwości palenia papierosów

-zwiększanie wiedzy na temat negatywnych skutków palenia papierosów

-kształtowanie postaw zdrowotnych

-rozwijanie zdolności manualnych

-propagowanie działań profilaktycznych

2. Przebieg konkursu:

– Konkurs skierowany do dzieci najmłodszych klas I-III oraz uczniów klas IV-VIII.

– Konkurs jest organizowany w ramach programu profilaktyki palenia tytoniu .

– Prace uczniowie wykonują samodzielnie.

-Konkurs rozpoczyna się w dniu 5.10.2021r. , kończy 22.10.2021r.

3. Regulamin udziału w konkursie:

1.Konkurs plastyczny jest skierowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie.

2. Prace plastyczne powinny być wykonane indywidualnie, dowolną techniką, z wykorzystaniem różnych materiałów, format arkuszu A4:

-plakat lub komiks dla uczniów klas IV-VIII

-zakładka do książki dla uczniów klas I-III

3.Prace powinny być estetyczne i posiadać metryczkę zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

5.Termin oddawania prac: od 5 października do 22 października 2021 roku.

Prace złożone po podanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

6.Prace należy składać do: nauczyciela Beaty Dudy, sala 108

7. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

8. Prace będzie oceniać komisja konkursowa .

8. Przewidywane są nagrody i dyplomy dla zwycięzcy miejsc I, II, III. Jury ma prawo do wyróżnień. Decyzja jury jest ostateczna.

9.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.10.2021r.

4. Kryteria oceny :

Komisja dokona oceny wykonanych prac konkursowych biorąc pod uwagę: zgodność z tematyka konkursu, oryginalność i jasność przekazu, walory edukacyjne, wartość edukacyjna, oryginalność pomysłów, samodzielność wykonania.

Beata Duda