Uwaga konkurs plastyczny dla klas 0-3 ,,Idzie wiosna”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt:,,Idzie wiosna”. Na prace czekamy do 19 marca 2018r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,IDZIE WIOSNA”

dla dzieci z klas 0-3

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im 7 PP Armii Krajowej ,,Garłuch”

 1. Konkurs rozpoczyna się 6-go marca 2018 r. i trwać będzie do 19 marca 2018r.

 2. Temat prac konkursowych brzmi: „Idzie wiosna”.

 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0-3

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną dowolną techniką płaską w formacie A3 na twardej kartce. Temat pracy: „Idzie wiosna”.

 2. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

 3. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa.

 4. Prace konkursowe należy złożyć Agnieszce Osińskiej – Jarmul (sala nr 3 na parterze) do dnia 19 marca 2018r.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 marca 2018r podczas apelu, dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.nasza87.

 4. Przyznane będą nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom Tytuska.

 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.