WAŻNA INFORMACJA!!!

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy poinformować o zmianach, które wchodzą w życie z dniem 01.05.2019.
Obecnie działająca w stołówce SP87 firma pod nazwą WOJCIECH LENARCIK zmienia nazwę na EWWO CATERING S.C.
W związku z tym ulega zmianie numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat za posiłki od 01.05.2019.
Nowy numer konta:
08 1050 1025 1000 0092 6593 4548
Wszelkie wpłaty, które zostaną zaksięgowane po 01.05.2019 na dotychczasowym koncie zostaną zwrócone na konto nadawcy i nie zostaną zaliczone jako dokonane.
Po za powyższymi zmianami bez zmian pozostaje kontaktowy adres meilowy, tj.: stolowka87@wp.pl oraz osoby prowadzące stołówkę, w związku z tym poziom świadczonych przez nas usług pozostanie niezmienny.

Sprawy bieżące:
Opłata za maj br. w abonamencie wynosi:
1. Obiady dla klas 1-8 oraz gimnazjum : 20 dni x 8,50 = 170,00PLN
2. Wyżywienie dzienne dla klas 0 : 20 dni x 10,00 = 200,00PLN
Jeżeli w ciągu poprzedniego miesiąca zostały terminowo wysłane zgłoszenia o nieobecności dziecka w danym dniu prosimy o odliczenie prawidłowej kwoty od opłaty za kolejny miesiąc.
W przypadku wątpliwości w kwestii wysokości odliczeń prosimy o kontakt meilowy.
Wszelkie pytania prosimy zgłaszać na stolowka87@wp.pl

Pozdrawiam,
Wojciech Lenarcik