Wiersze Juliana Tuwima inaczej niż zwykle

Kolejna lekcja metodą projektów w klasie 1b, czyli: cel, motywacja, działanie.
Ponieważ jednym z priorytetów w naszej klasie jest wspieranie rozwoju każdego ucznia,
10 lutego postanowiłyśmy (po raz … nie wiemy już który) maksymalnie wyzwolić różnorodne
formy aktywności naszych dzieci wykorzystując do tego wiersze Juliana Tuwima.
Podczas zajęć uczniowie w różnym stopniu rozwijali swoje kompetencje skutecznej komunikacji,
podejmowania działań, wchodzenia we właściwe relacje z innymi członkami grupy.
Podczas wykonywania zadania wszystkim towarzyszyły ogromne zaangażowanie i emocje.
Doskonale wiemy, że nauczanie metodą projektów stanowi alternatywę dla systemu klasowo-
lekcyjnego. Czasami uczniowie potrafią nas bardzo zaskoczyć swoimi pomysłami, ale nie trzeba się
tego bać. Ważne jest, aby stworzyć w klasie odpowiednie warunki dla wyzwolenia różnorodnych form
aktywności dziecka, które pozwolą ujawnić cały jego bagaż wiedzy, nabytych kompetencji oraz
doświadczeń.

Edyta Magielnicka
Natalia Lipska