Wychowanie ku wartościom

Wyjście na Miejsce Pamięci Narodowej -klasa 1a

,,Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich,

smart

smart

w wielkich ojczyznach ludzi. Kto nie broni i nie
rozwija tego, co bliskie – trudno uwierzyć, żeby
był zdolny do wielkich uczuć w stosunku do tego,
co wielkie i największe w życiu i na świecie”.

ks. Janusz S. Pasierb

Przy al. Krakowskiej 110/114 (w budynku Instytutu Lotnictwa) znajduje się Tablica ku czci żołnierzy i ofiar terroru. We wrześniu 1939 roku na tym terenie  bohatersko walczyli żołnierze Wojska Polskiego. W sierpniu 1944 roku podczas walk o Warszawę na terenie obecnego Instytutu Lotnictwa hitlerowcy rozstrzelali kilkudziesięciu polskich patriotów.

Tym Miejscem Pamięci Narodowej opiekują się uczniowie naszej szkoły. W kwietniowy poranek dzieci z klasy 1a – udały się  tam, aby zapalić znicze i uczcić poległych minutą ciszy.

W wychowaniu młodego człowieka bardzo istotne jest kształtowanie postaw patriotycznych. Słowo patriotyzm pochodzi od łacińskiego słowa- patria – ojczyzna.,,Patriotyzm to  postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka”.

Aleksandra Jóżwiak

Agnieszka Osińska-Jarmu

 

Wychowanie ku wartościom- artykuł