Wycieczka Centralnego Domu Technologicznego

Klasa 2c i 2b wybrały się na wycieczkę do Centralnego Domu Technologicznego, na zajęcia edukacyjne pt:,,Pejzaż elektroniczny”. Zajęcia te rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki, programowania, nauk przyrodniczych oraz sztuki. Uczniowie podczas tego warsztatu łączyli tradycyjne techniki plastyczne z nowymi mediami. Zadaniem dzieci było wymyślenie bajki, a następnie przygotowanie do niej ilustracji przy użyciu nietypowych materiałów. Podczas tych zajęć dzieci przekonały się, że nauka i dobra zabawa idą ze sobą w parze.

Małgorzata Krzemińska
Paulina Turbiarz