Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny / rozkłady materiału

Matematyka – wymagania edukacyjne

klasa 4: wymagania klasa 4

klasa 5: wymagania klasa 5

klasa 6: wymagania klasa 6

PZO Szkoła Podstawowa: Przedmiotowe Zasady Oceniania z MATEMATYKI SP

PZO Gimnazjum: Przedmiotowe Zasady Oceniania z MATEMATYKI GIM

J. angielski – rozkłady materiału

klasa 0: rozkład materiału klasa 0

klasa 1: rozkład materiału klasa 1

klasa 2: rozkład materiału klasa 2

klasa 3: rozkład materiału klasa 3

klasa 4: rozkład materiału klasa 4

klasa 5: rozkład materiału klasa 5

klasa 6: rozkład materiału klasa 6

klasa 7: rozkład materiału klasa 7

klasa 8: rozkład materiału klasa 8

klasa 3 gim: rozkład materiału klasa 3 AC gim

J. niemiecki – kryteria oceniania

Język niemiecki – Kryteria oceniania

Muzyka

PZO muzyka

Plastyka

PZO plastyka