Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny / Przedmiotowe Zasady Oceniania

ROK SZKOLNY 2020/21

 

Matematyka 

klasa 4: wymagania klasa 4 rok szkolny 2020/2021

klasa 5: wymagania klasa 5

klasa 6: wymagania klasa 6

klasa 7: wymagania klasa 7 rok szkolny 2019/2020

klasa 8: wymagania klasa 8 rok szkolny 2020/2021

PZO matematyka: pzo matematyka 2020-21

J. polski

Przedmiotowe zasady oceniania- język polski

J. angielski 

Rozkład materiału

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Przedmiotowe Zasady Oceniania- język angielski  2020-21

J. niemiecki

PZO – Język niemiecki

Historia

Geografia

PZO GEOGRAFIA

Biologia

przedmiotowe zasady oceniania z biologii

Chemia

Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne – chemia

Fizyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne – fizyka

Technika

Przyroda

Muzyka

MUZYKA PSO i kryteria

Plastyka

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z plastyki

Informatyka

WF

Przedmiotowe zasady oceniania – wychowanie fizyczne

RELIGIA

WOS

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WOS 2019

EDB

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDB 2019