Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny / Przedmiotowe Zasady Oceniania

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Matematyka 

klasa 4: wymagania klasa 4

klasa 5: wymagania klasa 5

klasa 6: wymagania klasa 6

klasa 7: wymagania klasa 7 rok szkolny 2019/2020

klasa 8: wymagania klasa 8 rok szkolny 2019/2020

PZO matematyka: pzo matematyka 2019-20

J. polski

PZO – Język polski

J. angielski 

PZO – oceny – j.ang.2019/20

J. niemiecki

PZO – Język niemiecki

Historia

Geografia

PZO GEOGRAFIA

Biologia

przedmiotowe zasady oceniania z biologii

Chemia

Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne – chemia

Fizyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne – fizyka

Technika

Przyroda

Muzyka

MUZYKA PSO i kryteria

Plastyka

Wymagania edukacyjne plastyka

Informatyka

WF

RELIGIA

WOS

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WOS 2019

EDB

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDB 2019