Wyniki i podsumowanie Ligi Geograficznej

Bez odkryć geograficznych świat pewnie wyglądałby inaczej… Geografia jest piękną nauką – a każde miejsce na Ziemi zasługuje na nasze poznanie.
4 kwietnia w Światowy Dzień Geografa została ogłoszona w naszej szkole Liga Geograficzna. Celem Ligi było rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu geografii, poszerzenie wiedzy i umiejętności geograficznych oraz wyłonienie Szkolnego Mistrza Geografii. Ze względu na czas pandemii wszystkie pięć etapów Ligi odbyło się w formie zdalnej.
I etap rozpoczął się 22 kwietnia – w Światowy Dzień Ziemi. Uczestnicy na początku swoich zmagań poznali różnego rodzaju odwzorowania kartograficzne, by móc wyruszyć w rejs dookoła świata. Rozwiązując poszczególne zadania musieli doskonale posługiwać się mapą – w celu określenia kierunku podróży i współrzędnych geograficznych. Dzięki temu dotarli do ciekawych miejsc naszego globu. W ten sposób, pozostając w domu – w okresie kształcenia na odległość – wirtualnie podróżowali po całym
świecie. W kolejnych etapach mieli za zadanie opracowanie planu jednodniowej wycieczki po najbliższej okolicy.

WYNIKI Ligi Geograficznej
I MIEJSCE oraz tytuł SZKOLNEGO MISTRZA GEOGRAFII – Natalia Ciuraj
II MIEJSCE – Franciszek Zawadzki
III MIEJSCE – Mikołaj Cieśla

Gratulujemy Zwycięzcom i życzymy wspaniałych, PEŁNYCH GEOGRAFICZNYCH PRZYGÓD,wakacji.

Sylwester Adamus

werner-04