Wyniki konkursu „Najciekawsze klasowe drzwi z motywem dyni”

W tym roku Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs dla kas 4-8 i 3 Gimnazjum na „Najciekawsze klasowe drzwi z motywem dyni”. W konkursie wzięły udział wszystkie klasy. Celem konkursu było:
– angażowanie uczniów do działań,
– pobudzenie wyobraźni i prezentacja możliwości twórczych dzieci,
– integracja zespołu klasowego.
Jury przede wszystkim oceniało pomysłowość, staranność, a także fantazję uczniów w wykonaniu dekoracji.
Zwycięskie drzwi:
I miejsce – klasa 3c G, sala119
II miejsce – klasa 6b, sala 218
III miejsce – klasa 3b G, sala 215 i klasa 6a, sala 219

Justyna Nowak –

Maciejczyk