XI Dzielnicowy Żywność Zdrowie

W ramach obchodów XI Dzielnicowego Tygodnia Żywność Zdrowie jutro na dwóch pierwszych godzinach lekcyjnych realizujemy w klasach tematy związane ze zdrowym odżywianiem i zdrowym stylem życia.
Cel główny:
Promowanie zdrowego odżywiania.
Cele szczegółowe:
pogłębianie wiedzy uczniów na temat znaczenia prawidłowego odżywiania.
kształtowanie postawy prozdrowotnej.
zna zasady zdrowego odżywiania,
rozumie na czym polega rola składników pokarmowych,
potrafi wymienić zdrowe produkty,
potrafi określić skutki nieprawidłowego odżywiania,
jest świadomy, że niezdrowe produkty zawierają tłuszcze,
potrafi zaproponować zdrową przekąskę.