Zajęcia pozalekcyjne 2019/20

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU 2019/20

PONIEDZIAŁEK

GODZ

LEK

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

SALA

3

Zaj. o charakterze rewalidacji 4b

Lewandowska Katarzyna

biblioteka

4

Terapia metodą Warnkego

Osińska-Jarmul Agnieszka

106

4

Zaj. taneczne – Zumba

Krzemińska Małgorzata

Swietlica 3

6

Zdw kl 3b

Magielnicka-Brudek Edyta

103

6

Zdw kl 1a

Szczepkowska Elżbieta

202

6

Zaj o charakterze rewalidacji 5a

Ceglińska Aneta

Biblioteka

6

Zaj o charakterze rewalidacji 4a

Fus Anna

109

6

Zdw z matematyki kl 4

Dąbrowska Mariola

209

6

Zdw j.polski kl6

Rzepecka Elżbieta

210

6

Zaj o charakterze rewalidacji 6c

Księżopolska Magdalena

19

12.40-13.40

Trening umiejętności społecznych dla kl 0 i 1

Charchan Beata

Kustwan Alicja

3

6

Zdw matematyka kl 5

Sawlewicz Iwona

119

6

Innowacje matematyka dla kl 3a

Osińska Jarmul Agnieszka

212

6

Zaj o charakterze rewalidacji 0a

Radziszewska Kamila

4

6

Zaj j. polskiego dla cudzoziemców kl 4-6

Todorowski Mirosław

111

7

Zdw kl 2b

Turbiarz Paulina

201

7

Koło geograficzne

Adamus Sylwester

105

7

Zdw j polski kl 4

Todorowski M

116

7

Zdw kl 2c

Krzemińska Małgorzata

205

8

Koło fizyczno – chemiczne

Sawlewicz Iwona

119

8

Zdw j. angielski

Skomiał Anna

116

8

Koło j. niemiecki

Jędrzejewska Anna

15

8

Zdw z matematyki kl 7

Dajos Dorota

108

Zaj o charakterze rewalidacji 7a

Twardowska Karolina

121

8,9

Innowacje” Gry planszowe”

(co dwa tygodnie)

Nowak Maciejczyk Justyna

219

5,6

Terapia Biofeedback

Janicka Anna

Gab terapii-

poziom szatni

13.45-14.45

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Nowak Zawadzka Katarzyna

Osińska Jarmul Agnieszka

212

WTOREK

GODZ

LEK

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

SALA

3

Zaj o charakterze rewalidacji 1c

Charchan Beata

104

4

Zaj o charakterze rewalidacji 1a

Pliszka-Malinow Anna

Sala SI

5

Zaj o charakterze rewalidacji 2a

Trojga Karolina

203

6

Innowacje -zaj z elementami jogi

Trojga Karolina

203

6

Zdw j.polski kl6

Rzepecka Elżbieta

210

6

Koło matematyczne kl 4-6

Dąbrowska Mariola

209

6

Zaj o charakterze rewalidacji 6b

Kowalska Magdalena

119

6

Zaj o charakterze rewalidacji 7a

Nowak Maciejczyk

Justyna

218

6

Koło j. angielskiego

Hejduk Katarzyna

211

6,7

Zaj o charakterze rewalidacji 5a

Ceglińska Aneta

biblioteka

6

Koło plastyczne kl 4-6

Jarząbek Joanna

219

6

Zaj o charakterze rewalidacji 4a

Fus Anna

109

6

Koło geograficzne kl 6

Adamus Sylwester

105

6

Innowacje „W świecie sztuki”-zaj dla kl 3a

Osińska-Jarmul Agnieszka

212

6

Z historią za Pan Brat w Języku Angielskim

Agnieszka Dubik

109

6

Zajęcia wyrównawcze kl. 1c

Agnieszka Dudek

6

Zaj o charakterze rewalidacji 6c

Księżopolska Magdalena

19

6,7

Terapia Biofeedback

Lipska Natalia

Gab terapii-

poziom szatni

7

Terapia metodą Warnkego

Osińska-Jarmul Agnieszka

106

7

Zaj o charakterze rewalidacji 3a

Heduk Marta

212

8

Koło j. angielski

Skomiał Anna

116

8

Koło historyczne

Marciniak Damian

111

8

Zaj. o charakterze rewalidacji 7a

Nowak Maciejczyk Justyna

219

8

Zdw j. niemiecki

Jędrzejewska Anna

15

8

Przygotowanie do sprawdzianu

kl 8a

Bojanowicz Iwona

218

8

Zaj. Sportowe – Przygotowanie do WOM

Turowicz Edyta

Sala gimnastyczna

ŚRODA

GODZ

LEK

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

SALA

3

Zaj o charakterze rewalidacji 6b

Kowalska Magdalena

119

4

Zaj. taneczne – Zumba

Krzemińska Małgorzata

Swietlica 3

4

Zaj. o charakterze rewalidacji 4b

Lewandowska Katarzyna

Biblioteka

5

Zaj. Logopedyczne

Saluk Marta

Gab logopedy

5,6

Terapia Biofeedback

Pliszka-Malinow Anna

Gab terapii-

poziom szatni

6

Koło matematyczne kl 2b

Turbiarz Paulina

201

6

Zaj j. polskiego dla cudzoziemców

Bakała Dorota

203

6

Innowacje -zaj z elementami jogi

Trojga Karolina

203

6

Zdw jęz angielskiego

Hejduk Katarzyna

211

6

Koło informatyczne kl 4-5

Krawczyk Piotr

215

6

Innowacje „W świecie sztuki”-zaj dla kl 3a

Osińska-Jarmul Agnieszka

212

6

Koło historyczne

Marciniak Damian

111

6

Zaj o charakterze rewalidacji 0a

Radziszewska Kamila

4

6,7

Koło teatralne

Ceglińska Aneta

Rzepecka Elżbieta

210

6

Zdw kl 1a

Hejduk Marta

204

6

Zdw z matematyki kl 6

Dąbrowska Mariola

209

6

Zaj o charakterze rewalidacji 6a

Usiądek Kamila

116

6,7

Koło „Młody twórca”

Magielnicka-Brudek Edyta

103

8

Przygotowanie do sprawdzianu

kl 8b

Bojanowicz Iwona

218

7

Zdw kl 4-6 z historii

Marciniak Damian

111

6,7

Szkolne Koło Promujące Zdrowie „Zdrowy styl życia”

Hołdaś Justyna

121

7

Terapia ręki

Krzemińska Małgorzata

205

7

Zaj o charakterze rewalidacji kl 3a

Heduk Marta

212

7

Z historią za Pan Brat w Języku angielskim

Dubik Agnieszka

109

7,8

Terapia metodą Warnkego

Osińska-Jarmul Agnieszka

106

8

Zaj. o charakterze rewalidacji 7a

Nowak Maciejczyk Justyna

219

Terapia pedagogiczna

Kacprowicz Leszek

Gab terapii

8

Zdw z geografii

Adamus Sylwester

8

Zaj o charakterze rewalidacji 4a

Fus Anna

109

CZWARTEK

GODZ

LEK

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

SALA

3

Zaj j. polskiego dla cudzoziemców

Bakała Dorota

Sala Tomatisa

12.00-13.30

Terapia ręki

Janicka Anna

5

Koło „Mały omnibus” kl 2

Bakała Dorota

Sala Tomatisa

5

Innowacje matematyczne kl 3a

Osińska-Jarmul Agnieszka

212

5

Zaj j. polskiego dla cudzoziemców kl 1a

Magielnicka-Brudek Edyta

103

5,6

Zaj o charakterze rewalidacji 3b

Lipska Natalia

Świetlica

6

Zaj o charakterze rewalidacji 4a

Fus Anna

109

6

Zaj o charakterze rewalidacji 6a

Usiądek Kamila

116

6,7

Zaj. o charakterze rewalidacji 4b

Lewandowska Katarzyna

biblioteka

6

Zdw kl 3a

Osińska-Jarmul Agnieszka

106

6

Zaj o charakterze rewalidacji 6c

Księżopolska Magdalena

Biblioteka

14.00-14.45

Koło szachowe kl 1

Szczepkowska Elżbieta

202

7

Zdw kl 4-6 z historii

Marciniak Damian

111

7

Biblioterapia

Dubik Agnieszka

109

7

Terapia metodą Warnkego

Osińska-Jarmul Agnieszka

106

8

Zaj j. polskiego dla cudzoziemców kl 7-8

Bojanowicz Iwona

218

8

Wolontariat

Twardowska Karolina

Hołdaś Justyna

121

5

Zajęcia plastyczno – techniczne z elementami architektury

Agnieszka Dudek

PIĄTEK

GODZ

LEK

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

SALA

1

Zaj o charakterze rewalidacji, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oddział 0

Kustwan Alicja

1

4

Zaj o charakterze rewalidacji 5a

Ceglińska Aneta

5

Zaj o charakterze rewalidacji

2a

Trojga Karolina

Sala Tomatisa

5

Terapia metodą Warnkego

Osińska-Jarmul Agnieszka

106

5

Koło teatralne dla młodszych

Szczepkowska Elżbieta, Hejduk Marta

202

5

Koło plastyczno-kulinarne

Lipska Natalia

211

5

Zaj o charakterze rewalidacji 1b

Pliszka-Malinow Anna

202

13.00-15.00

Terapia Biofeedback

Pliszka-Malinow Anna

Gab terapii-

poziom szatni

5

Zdw kl 2a

Bakała Dorota

203

6

Zajęcia j. polskiego dla cudzoziemców kl. 1c

Agnieszka Dudek

 104

7

Zaj j. polskiego dla cudzoziemców kl 7-8

Bojanowicz Iwona

218

7,8

Koło „Kreatywni” kl 6-8

(raz w miesiącu)

Sawlewicz Iwona

119

8,9

Przygotowanie do sprawdzianu

kl 8 – wybranie soboty

Dajos Dorota

108