Zajęcia pozalekcyjne 2017/18

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU 2018/19

PONIEDZIAŁEK

GODZ

LEK

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

SALA

7.10-7.45

Konsultacje Fizyka/Chemia

Sawlewicz Iwona

119

1

Zajęcia o charakterze rewalidacji

0 b

Kustwan Alicja

4

4

5

Terapia pedagogiczna

Zajęcia rewalidacyjne kl5c

Janicka Anna

Księżopolska Magdalena

Gab. terapii

 biblioteka

1

Zajęcia o charakterze rewalidacji 3 a

Fus Anna

204

7

Zajęcia na siłowni

Gołąb Przemysław

Siłownia

 

8

Koło matematyczne

Dąbrowska Mariola

209

7

Koło informatyczne

Krawczyk Piotr

215

13.00-14.00

Zajęcia o charakterze rewalidacji

0 a

Radziszewska Kamila

4

WTOREK

GODZ

LEK

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

SALA

7.30-8.15

Zajęcia czytelnicze

Duralska Dominika

3

1

8.00-9.00

Zajęcia o charakterze rewalidacji 1 a

Zajęcia o charakterze rewalidacji 0 a

Trojga Karolina

Charchan Beata

Sala Tomatisa

sala 4

5

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl 3 a

Hejduk Marta

204

5

Koło j angielskiego kl I-III

Pankowska Ewa

201

5

5

W świecie sztuki”innowacja pedagogiczna dla kl 2 a

ZDW

Józwiak Aleksandra

Szczepkowska Elżbieta

212

202

5

Zdw/koło artystyczne 2b zamiennie co drugi tydzień

Magielnicka-Brudek Edyta

103

6

Zajęcia o charakterze rewalidacji 2 a

Józwiak Aleksandra

212

6

6

Zajęcia o charakterze rewalidacji 4 a

Koło języka angielskiego

Ceglińska Agnieszka

Wieczorek Teresa

106

103

6

Zaj. Sportowe –

Gry zespołowe kl 4

Turowicz Edyta

Sala gimnastyczna

13.00-14.00

Zajęcia o charakterze rewalidacji

0 a

Radziszewska Kamila

4

14.00-15.00

Zajęcia komputerowe dla klas drugich i trzecich

Wierzbicka Małgorzata

s.inf.

7

Zespół wokalny

Włodarek Renata

116

7

Koło recytatorskie

Surmacz Grażyna

210

8

Przygotowanie do sprawdzianu

Bojanowicz Iwona

218

8

Koło j angielskiego kl 8 i gim

Hejduk Katarzyna

211

8

Zaj o charakterze rewalidacji 7a

Twardowska Karolina

121

15.00

Zaj z jęz polskiego dla obcokrajowców kl 7-gim

Kornacka Magdalena

111

ŚRODA

GODZ

LEK

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

SALA

1

Zajęcia o charakterze rewalidacji 5c

Księżopolska Magdalena

biblioteka

2

Zajęcia. o charakterze rewalidacji z elementami terapii ręki

Pliszka-Malinow Anna

Sala SI

3

Zajęcia logopedyczne

Saluk Marta

Gab logopedii

5

Zdw 1b

Turbiarz Paulina

201

5

Zajęcia o charakterze rewalidacji 3a

Fus Anna

204

5

Koło jęz angielskiego kl 2-3

Wieczorek Teresa

106

5

Innowacja pedagogiczna ,,Liczę na Malowniczej” dla kl 2 a

Osińska- Jarmul Agnieszka

212

6

ZDW

Dorota BĄKAŁA

203

6

Szkolne Koło Promujące Zdrowie

Hołdaś Justyna

121

7

7

Przygotowanie do sprawdzianu

Język polski dla cudzoziemców

Hołdaś Justyna

Dorota Bąkała

121

2-3

6

Zajęcia taneczne – Zumba

Krzemińska Małgorzata

205

7

Zdw z terapią ręki kl 1c

Krzemińska Małgorzata

205

6,7

Koło teatralne

(1 raz w m-cu )

Koło przyrodnicze

(2 razy w m-cu)

Hejduk Marta

Szczepkowska Elżbieta

202

204

7

Zaj o charakterze rewalidacji 6a

Nowak Maciejczyk Justyna

219

7

Zajęcia taneczne kl 4-7

W sprawnym ciele zdrowia zdrowia wiele”innowacja

Józwiak Aleksandra

Sala gimnastyczna

7

Zaj o charakterze rewalidacji 5a

Usiądek Kamila

105

7

Koło plastyczne kl 4-7

Jarząbek Joanna

219

8

Konsultacje – Integracja Sensoryczna

Pliszka-Malinow Anna

sala SI

8

Przygotowanie do sprawdzianu

kl 8b

Rzepecka Elżbieta

210

8

Przygotowanie do sprawdzianu

kl 8a

Bojanowicz Iwona

218

8

Zdw jęz angielski

Dubik Agnieszka

109

7, 8

Zaj o charakterze rewalidacji 8a

Kornacka Magdalena

106

8

Zdw kl 5 (wybrane środy)

Dąbrowska Mariola

209

8

Wolontariat

Twardowska Karolina

Hołdaś Justyna

121

CZWARTEK

GODZ

LEK

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

SALA

8.00-9.00

5

Zajęcia o charakterze rewalidacji

Zajęcia o charakterze rewalidacji z terapią ręki

Charchan Beata

Pliszka-Malinow Anna

4

202

5

Koło matematyczne 1b

Turbiarz Paulina

201

5

Innowacja pedagogiczna ,,Liczę na Malowniczej”

Józwiak Aleksandra

212

6

Integracja sensoryczna

Pliszka-Malinow Anna

SI

6

Zaj. o charakterze rewalidacji 4a

Ceglińska Aneta

106

6

Zaj. o charakterze rewalidacji 5a

Usiadek Kamila

biblioteka

6

Zdw-j polski kl 5

Rzepecka Elżbieta

210

6

Zaj. o charakterze rewalidacji 6a

Nowak Maciejczyk Justyna

209

6

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 2a

Agnieszka Osińska-Jarmul

212

6

Matematyka dla 5c

Księżopolska Magdalena

19

7

Zaj o charakterze rewalidacji 6a

Twardowska Karolina

121

7

Zajęcia taneczne kl 4-7

W sprawnym ciele zdrowia zdrowia wiele”innowacja

Józwiak Aleksandra

Sala gimnastyczna

8

Zdw

Sawlewicz Iwona

119

8

Koło dziennikarskie

Marciniak Damian

111

8

Koło jęz angielskiego

Skomiał Anna

211

8

Zajęcia na siłowni

Maziarczyk Tomasz

Siłownia

PIĄTEK

GODZ

LEK

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

SALA

7.10

Konsultacje – matematyka

Dąbrowska Mariola

209

7.10

Konsultacje – Fizyka/Chemia

Sawlewicz Iwona

119

5

Innowacja pedagogiczna „W świecie sztuki”dla kl 2a

Osińska – Jarmul Agnieszka

212

5

 

5

Zajęcia. o charakterze rewalidacji 1a

Z elementami terapii ręki

Trojga Karolina

Sala Tomatisa

5

6

Zaj. o charakterze rewalidacji 2a

Józwiak Aleksandra

212

 

 

7

Zaj. o charakterze rewalidacji 0b

Kustwan Alicja

4

7

Biblioterapia po angielsku

Dubik Agnieszka

109

8,9

(wybrane piątki)

Koło fizyczno – chemiczne

Sawlewicz Iwona

119

GIMNAZJUM

PONIEDZIAŁEK

GODZ

LEK

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

SALA

7.10-7.45

Konsultacje Fizyka/Chemia

Sawlewicz Iwona

119

8

Przygotowanie do egzaminu gim – jęz. niemiecki

Jędrzejewska Anna

116

7

Zajęcia na siłowni

Gołąb Przemysław

Siłownia

15.00

Zaj z jęz polskiego dla obcokrajowców kl 7-gim

Kornacka Magdalena

111

7

Wiedza o lotnictwie

Turowicz Edyta

119

8

Koło matematyczne

Dąbrowska Mariola

209

WTOREK

8

Koło j angielskiego kl 8 i gim

Hejduk Katarzyna

211

8

Przygotowanie do egzaminu gim

WOS

Kolator Ireneusz

19

15.00

Zaj z jęz polskiego dla obcokrajowców kl 7-gim

Kornacka Magdalena

111

ŚRODA

8

Terapia pedagogiczna kl 3A

Kacprowicz Leszek

Gab pedagoga nr 15

CZWARTEK

8

Koło jęz angielskiego

Skomiał Anna

211

8

Zajęcia na siłowni

Maziarczyk Tomasz

Siłownia

PIĄTEK

7.10

Konsultacje – matematyka

Dąbrowska Mariola

209

7.10

Konsultacje – Fizyka/Chemia

Sawlewicz Iwona

119

4

Zaj. o charakterze rewalidacji 3A

Lewandowska Katarzyna

8,9

(wybrane piątki)

Koło Fizyczno – chemiczne

Sawlewicz Iwona

119