Zamówienia publiczne 2/2013

Na naszej stronie w zakładce Zamówienia publiczne zostały zamieszczone informacje o aktualnie prowadzonym przetargu. Treść ogłoszenia oraz załączona dokumentacja dostępna w menu górnym Zamówienia publiczne (zakładka Aktualne zamówienia – przed otwarciem ofert).