Zamówienie SP 87.26.1.2017

SPRZEDAŻ I DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 87 IM. 7 PP AK „Garłuch” W WARSZAWIE

 

Pliki do pobrania:

  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  i  Załącznik nr 1 do SIWZ

  2. Załącznik nr 4 do SIWZ

  3. Załącznik nr 2, 3, 5, 6 do SIWZ

  4. Odpowiedź na pytania 06-11-2017

Dnia 7 listopada 2017 roku dokonano modyfikacji  treści SIWZ  w zakresie: rozdziału X pkt 10;  rozdziału XI pkt. 1 i pkt. 4;  rozdziału XII pkt. 5 i  6

  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  i  Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowana 07.11.2017

Dnia 9 listopada 2017 roku dokonano modyfikacji  treści SIWZ  w zakresie: rozdziału XI pkt. 1

  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  i  Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowana 09.11.2017

 

 

 

 

 

URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ogłoszenie nr 608893-N-2017 z dnia 30.10.2017 r.