Zapraszamy do szkoły na Malowniczej

Szanowni Rodzice,
2 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych.

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie trzech klas pierwszych, jedną integracyjną oraz dwie ogólnodostępne.

Klasa integracyjna, w której będzie realizowana innowacja pedagogiczna przyrodniczo-artystycznym
W klasie integracyjnej realizowana będzie innowacja pedagogiczna ,,Odkrywam i tworzę” łącząca edukację przyrodniczą z edukacją plastyczną.
Realizowane na zajęciach zagadnienia będą łączyć teorię z praktyką, przez co pozwolą bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze. Poprzez wykonywanie doświadczeń, obserwacje, gry, zabawy dydaktyczne, działalność plastyczną i techniczną zajęcia sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy i umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji.
Dodatkowym atutem zajęć będzie kształtowanie umiejętności myślenia naukowego i umiejętności współpracy zespołowej.

Klasa ogólnodostępna, w której będzie realizowana innowacja pedagogiczna łącząca naukę języka angielskiego i informatyki
Podczas zajęć z informatyki będą wprowadzone elementy programowania i robotyki połączone z nauką języka angielskiego. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia. Zajęcia te będą prowadzone na podstawie programu edukacyjnego ,,Uczymy Dzieci Programować”.

Klasa ogólnodostępna, w której będzie realizowana innowacja pedagogiczna włączająca naukę języka francuskiego

W klasie będą realizowane dodatkowe zajęcia językowe pt. „Słówko po francusku ” przez cały etap nauczania w klasach 1-3. Zajęcia te powstały w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły. Celami tych zajęć jest opanowanie przez uczniów podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienie się z systemem fonetycznym, poszerzenie wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz być może przygotowanie i zmotywowanie do dalszej nauki tego języka w kolejnych etapach edukacyjnych.
Zajęcia oparte będą na ćwiczeniach komunikacyjnych, takich jak gry i zabawy, pozwolą spędzić uczestnikom czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. Podczas zajęć głównie będziemy rozwijać sprawności słuchania i mówienia, a czytanie i pisanie będziemy traktować jako sprawności dodatkowe.