ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE na konferencję szkoleniową
„Komputer a dziecko”
Prelegentka: Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Profesor zwyczajny nauk humanistycznych (pedagogika i psychologia stosowana), nauczyciel akademicki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 20.03.2018 r. O GODZINIE 14:00 W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 87.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DYREKCJĘ, GRONO PEDAGOGICZNE I RODZICÓW