Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA RODZICÓW

Nowe uzależnienia naszych dzieci” – substancje uzależniające, również te, które można znaleźć w każdym domu, sklepie i aptece

23 MAJA – ŚRODA- GODZINA 17:00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87

 

Cele warsztatu i obszary pracy:

        Poszerzenie wiedzy z zakresu substancji odurzających oraz przedstawienie czynników zwiększających prawdopodobieństwo przyjmowania tych środków.

 

        Poznanie objawów stosowania poszczególnych środków psychoaktywnych.

 

        Poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystywania przez młodzież „legalnych” środków, które mogą służyć do odurzania się (leki, środki kuchenne).

 

        Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku podejrzenia dziecka o stosowanie środków psychoaktywnych.