„Zielono mi… na Malowniczej”

Budżet partycypacyjny „Zielono mi…na Malowniczej” – ławki wokół boisk szkolnych uzyskał odpowiednią ilość głosów i będzie zrealizowany w 2019r.,

z poważaniem Joanna Heropolitańska-Janik