Zima w mieście

Program zajęć w ramach akcji „Zima w mieście 2020”
Szkoła Podstawowa nr 87 z Oddziałami Integracyjnymi

informacje dla uczestników
1) W szkole obowiązuje zmiana obuwia
2) Zajęcia na basenie rozpoczynają się od pierwszego dnia akcji-dzieci zainteresowane wyjściem na basen muszą mieć klapki plażowe na zmianę, strój kąpielowy + czepek pływacki i ręcznik.
3) Uczestnicy muszą mieć legitymację szkolną (potrzebna w czasie przejazdów komunikacją)
4) Dzieci nie przynoszą cennych przedmiotów (np.zabawek, sprzętu elektronicznego) -za zgubiony, zaginiony lub zniszczenie szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
5) Dzieci mają zapewniony strój stosowny do pogody

Dzień tygodnia
10.02.20
poniedziałek
Zapoznanie z programem
Zasady BHP
Zajęcia świetlicowe
WYJŚCIA:
OSiR ul Gładka – basen, hala sportowa
Muzeum Kolejnictwa
Spacer po ZOO
W PLACÓWCE:
Zajęcia plastyczne, ruchowe, integrujące, zaj sportowe, świetlicowe, zabawy zespołowe
11.02.20
wtorek
WYJŚCIA:
OSiR ul Gładka – basen, hala sportowa, kręgielnia
Okęcka Sala Widowiskowa-film
Centrum Nauki Kopernik
Komenda Policji ul. Opaczewska
Dom Kultury Włochy – zajęcia z ceramiki
Łazienki Królewskie-“Warsztaty z Polską Operą Królewską”
W PLACÓWCE:
Zajęcia plastyczne, ruchowe, integrujące, zaj sportowe, świetlicowe, zabawy zespołowe

12.02.20
środa
WYJŚCIA:
OSiR ul Gładka- basen, hala sportowa
Muzeum Polin ul Anielewicza 1
Centralny Dom Technologii ul Krucza 50
W PLACÓWCE:
Zajęcia plastyczne, ruchowe Zajęcia plastyczne, ruchowe, ingerujące, zaj sportowe, świetlicowe, zabawy zespołowe

13.02.20
czwartek
WYJŚCIA:
OSiR ul Gładka -basen, hala sportowa, kręgielnia
Muzeum Wojska Polskiego
Dom Kultury Włochy- zajęcia z ceramiki
Spacer po Starym Mieście
W PLACÓWCE:
Zajęcia plastyczne, ruchowe Zajęcia plastyczne, ruchowe, integrujące, zaj sportowe, świetlicowe, zabawy zespołowe

14.02.20
piątek
WYJŚCIA:
OSiR ul Gładka- basen, hala sportowa
Dom Spotkań z Historią ul Karowa 20
W PLACÓWCE:
Zajęcia plastyczne, ruchowe, integrujące, zaj. sportowe, świetlicowe, zabawy zespołowe

DZIECI ZAPISUJĄ SIĘ NA WYBRANE ZAJĘCIA
W DANYM DNIU PRZY PORANNYM ODZNACZANIU OBECNOŚCI
Z przyczyn od nas niezależnych grafik wyjść może zostać zmieniony